Åndens Klinik er en hjælp til mennesker som har invaliderende

tanker og følelser, evt. uønsket åndelig aktivitet, som hindrer dem til

at udvikle et sundt naturligt liv i den frihed Gud havde tænkt for dem.

Hjælpen tilbydes gennem samtaler, forbøn og befrielse med

den autoritet Jesus har givet os i Markus kap. 16.